JSC Linor has started implementing a project financed from the European Regional Development Fund

JSC "Linor" has started to implement the project "Development and implementation of original product solutions (non-technological innovations) financed by the European Regional Development Fund" JSC Linor "No. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0105

Project budget: EUR 94,400.00, of which EU part: EUR 70,000.00.
Start of project: 2021 31 December
Expected completion of project: 2022 31 December

The aim of the project is to create and implement design and marketing innovations in the company JSC Linor, thus strengthening the company's position in the market.

The task of the project is to create a design for original product solutions (non-technological innovations)

JSC Linor is a company that specializes in the production of professional fishing vessels. JSC Linor, like many companies, had to solve problems related to the consequences of the pandemic: it became more difficult to get orders, consult customers, turnover fell, work processes lengthened, and productivity fell. Implementing the project Development and implementation of original product solutions (non-technological innovations), JSC Linor intends to create new product designs during the project - drawings of the Seigur series hybrid vessels “T”, “W” and “XW” for ship models. During the project, it is planned to prepare drawings for the planned ship layouts.

Funded by the European Regional Development Fund
Funded as part of the Union's response to the COVID-19 pandemic

UAB "Linor" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą

UAB "Linor" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą ,,Originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas UAB Linor“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0105

Projekto biudžetas: 94.400,00 Eur, iš jų ES dalis: 70.000,00 Eur.
Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021 m. gruodžio 31 d.
Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas - sukurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas įmonėje UAB „Linor“, taip stiprinant įmonės poziciją rinkoje.

Projekto uždavinys - sukurti originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) dizainą

UAB "Linor"- įmonė, kuri specializuojasi ties profesionalių žvejybinių laivų gamyba. UAB "Linor", kaip ir daugelis įmonių, turėjo spręsti su pandemijos pasekmėmis susijusias problemas: tapo sudėtingiau gauti užsakymų, konsultuoti klientus, krito apyvarta, darbo procesai išsitęsė, krito darbo našumas. Įgyvendindama projektą Originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas UAB Linor“ įmonė projekto metu ketina sukurti naujų gaminių dizainą – hibridinių laivų Seigur serijos „T“, „W“ ir „XW“ brėžinius laivų maketams. Projekto metu planuojama parengti brėžinius numatytiems laivo maketams.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų
Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė